Quá khích trong cổ vũ bóng đá và bản án thích đáng

Trong tiếng Anh có một từ để chỉ các cổ động viên quá khích. Đó là: Hooligan. Cho dù từ

Đọc thêm