Kết hợp cần tây sao cho dễ uống mà vẫn dinh dưỡng

Trong cần tây có 90,5% nước, 1,95% hợp chất nitơ, 0,07% chất béo, xenluloza 1,15% và 1,13% tro, vitamin A,

Đọc thêm