Ra mắt Tòa Nguyệt Quế – Phân khu trọng điểm của The Flora Garden

Chủ đầu tư dự án MIKGroup sẽ mở bán vào ngày 11/4 tòa Nguyệt Quế thuộc tiểu khu Flora Garden

Đọc thêm