Thủ môn Đặng Văn Lâm phải đón Tết ở Thái Lan do dịch Covid-19

Dịch Covid-19 khiến thủ môn Đặng Văn Lâm của Việt Nam không thể sang Nhật Bản hay về Việt Nam

Đọc thêm