Đón chờ dự án căn hộ cao cấp MIDORI PARK the GLORY

Ngày 23/03/2002, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được giấy chuyển nhượng dự án căn hộ

Đọc thêm