Grand Slam chính thức bị hoãn 1 tuần vì ảnh hưởng Covid19

Năm 1933, nhà báo Mỹ John Kieran (John Kieran) lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ “Grand Slam” trong quần

Đọc thêm